OUR NINE PROCESSES 

Seven Inches arbetar utifrån nio processer för att förmedla upplevelser och budskap, säkerställa affärsnyttan och driva företag framåt. Våra nio processer inkluderar strategisk varumärkekommunikation, media- och influencer-relationer, kreativ konceptutveckling, evenemangsproduktion, online optimering och content produktion. Våra processer syftar till att tydligt generera effekter och mätbara insatser, hitta ny motivation och nya mål i olika deletapper för att alltid möta marknadens förändrade behov och krav.

.

BLIND SPOTS TO FULLY AWARE

FAS 1 - identitet
Process -  #01

Bolaget – Identifierar kärnvärden, behov och ambitioner. Vi ser över bolagets nuläge och dess önskvärda position. Fastställer styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

FROM GUESSING TO KNOWING

FAS 1 - identitet
Process -  #02

Omvärlden – Identifiera och kartlägga konkurrenter och deras kommunikationsstrategier för att veta hur de påverkar bolaget.

FUZZY TO CRISTAL CLEAR

FAS 1 - identitet
Process -  #03

Förväntningar –Utveckla bolagets tjänster och erbjudanden. Se över marknadens förväntningar och tillgodose dessa.

STRUGGLING TO JUGGLING

FAS 2 - TRANSFORMATION
Process #04

Relationer – Identifiera, analysera och etablera relationer som bolaget behöver för att uppnå uppsatta KPI:er.

OVERSTRETCH TO HIGH IMPCAT

FAS 2 - TRANSFORMATION
Process #05

Varumärke – Identifiera, utveckla och fastställa nyckelfaktorer som skapar ett värde i bolaget och för varumärket.

DOUBTS TO CONFIDENCE

FAS 2 - TRANSFORMATION
Process #06

KPI – Analys och utvärdering av tidigare genomförda aktiviteter och prestationer för att möjliggöra en acceleration

UNPRIORITIZED TO PRIORITIZED

FAS 3 - ACCELERATION
Process #07

Nästa månad – Identifiera och prioritera aktiviteter och åtgärder för att säkerställa varumärkeskännedom och generera värde.

DRIVEN TO DRIVING

FAS 3 - ACCELERATION
Process #08

Nästa kvartal – Fastställa en agenda och aktiviteter som gör bolaget till en strategisk och etablerad aktör på marknaden.

DRIVING TO THRIVING

FAS 3 - ACCELERATION
Process #09

Nästa år – Fastställa en marknadsplan som svarar mot uppsatta KPI:er, säkerställer varumärkeskännedom och genererar försäljning.

CURIOUS ABOUT MORE?